راهنمای بررسی توده های پستان - دکتر مرتضی عطری

عنوان : راهنمای بررسی توده های پستان 
 
تهیه کننده : دکتر مرتضی عطری 
 
تاریخ : اردیبهشت ماه 1399
 
شرح حال : طول مدت بیماری
سن شروع عادت ماهیانه
سن یائسگی
سن اولین زایمان و شیردهی
سابقه جراحی پستان  
سابقه سرطان پستان در بستگان درجه یک و دو
سابقه سرطان های فامیلی: سرطان تخمدان ـ کولون ـ پروستات و معده در بستگان درجه 1 و 2
 
داروها : سابقه استفاده از داروهای ضد بارداری طولانی مدت
سابقه استفاده از HRT
 
تصویربرداری : بررسی و مطالعه ماموگرافی ـ سونوگرافی و یا MRI قبلی
تعیین BIRADS و در صورت لزوم درخواست: ماموگرافی ـ سونوگرافی ـ 3D THOMOSYNTHESIS
 
علایم همراه : ترشح خونی از نوک پستان 
فرو رفتگی پوست و یا نوک پستان
پوست پرتغالی شدن پوست پستان
تورم و قرمزی منتشر پستان
درد
تودة چسبنده به پوست یا به عضلات قفسه سینه
 
|

تاریخ درج : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
زمان درج : ۱۱:۳۰
دفعات کلیک شده: 1947