نامه رییس جامعه جراحان ایران به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درباره الزام واکسیناسیون کادر درمان علیه کورونا

|

تاریخ درج : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
زمان درج : ۱۱:۳۹
دفعات کلیک شده: 118