در جلسه صبح روز 17 فروردین ماه سال 1400 مطرح شد :

تلاش ودستاوردهای یکسال گذشته سازمان نظام پزشکی در بحث اقتصاد سلامت و تعرفه خدمات پزشکی و مقابله با کرونا بسیار ارزشمند و بی نظیر است.
 
در ادامه آقای دکتر فاضل رییس جامعه جراحان واعضای هیات مدیره ،اقدامات نظام پزشکی در مقوله های مبارزه با کرونا و تلاش برای تامین و توزیع واکسن مناسب برای جامعه پزشکی و کادر درمان و نیز بهبود شرایط اقتصاد سلامت و افزایش تعرفه ها در دو مرحله برای ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی را بسیار ارزشمند و بی نظیر ارزیابی کرده و اظهار امیدواری کرد تا با هماهنگی وانسجام انجمن های علمی و جامعه پزشکی روحیه امید و امکان خدمت بهتر و  با کیفیت تر در حوزه پزشکی فراهم شود.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در جلسه صبح امروز هیات مدیره جامعه جراحان که به ریاست دکتر فاضل و حضور رییس کل سازمان نظام پزشکی تشکیل شد، دکتر محمدرضا ظفرقندی به بیان اقدامات سازمان در سال  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در زمینه مبارزه با کرونا و تلاش برای تامین و توزیع واکسن مناسب برای جامعه پزشکی و کادر درمان و نیز بهبود شرایط اقتصاد سلامت و افزایش تعرفه ها در دو مرحله برای ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی پرداخت. 
 
در ادامه آقای دکتر فاضل رییس جامعه جراحان و اعضای هیات مدیره ،اقدامات نظام پزشکی در مقوله های مذکور را بسیار ارزشمند و بی نظیر ارزیابی کرده واظهار امیدواری کردند تا با هماهنگی و انسجام انجمن های علمی وجامعه پزشکی روحیه امید وامکان خدمت بهتر و  با کیفیت تر در حوزه پزشکی فراهم شود.

 

|

تاریخ درج : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
زمان درج : ۱:۳۲
دفعات کلیک شده: 397