از شمار دو چشم یک تن کم از شمار خرد هزاران بیش      با غمی جانکاه و اندوه فراوان جامعه جراحان ایران درگذشت همکار فرهیخته و دانشمند و معلم سرآمد علم و اخلاق استاد دکتر مسلم بهادری یار دیرین جامعه معظم پزشکی و جامعه جراحان ایران  را به اطلاع می رساند. ضمن آرزوي ر ... بیشتر بخوانید